HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
Announcements
Pro-life Philippines new office address and contact numbers

We’re pleased to announce the good news: Pro-Life Philippines Foundation Inc., has moved to its new office at #70 Main Horseshoe Drive, .horseshoe Village, Quezon City. It is very near Robinson’s Magnolia and walking distance from Gilmore Station at the LRT. The office is Pro-Life’s new home and rest assured that we will continue the arduous task of promoting the culture of life here.

You may contact us through our CP No. 0919-2337783 or through our landline number (02) 6556202 / Telefax: (02) 5716550 or email us at our email, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Ka-Talk 54: Layko 'to, Like ko 'to (Ang Simbahan ay Katolika at Apostolika)
June 4, 2014 


TO: ALL PARISH PRIESTS, YOUTH COORDINATORS AND LEADERS; SCHOOL HEADS/PRINCIPALS, PRESIDENTS, CAMPUS
MINISTERS/CHAPLAINS; CATHOLIC DORMITORY STUDENTS; AND DIRECTORS/HEADS OF ARCHDIOCESAN YOUTH ORGANIZATIONS AND MOVEMENTS 

RE: KA-TALK 54: LAYKO ‘TO, LIKE KO ‘TO 
(Ang Simbahan ay Katolika at Apostolika)


“Ama, itinatag Ninyo ang Inyong Simbahan sa mga Apostol, upang tumayong
matibay panghabang panahon bilang buhay na Ebanghelyong maririnig ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ng mga apostol, binabantayan Ninyo kami at palaging pinagtatanggol. Ginawa Ninyo silang mga pastol ng Inyong kawan upang makibahagi sa gawain ng Inyong Anak. At mula sa kanilang kinaluluklukan sa langit, patuloy nila kaming ginagabayan.” -Prepasyo para sa mga Apostol

Read more...
 
Obituary: REV. MSGR. JAIME MACEDA ZURBANO, JR.

HIS EMINENCE LUIS ANTONIO G. CARDINAL TAGLE, D.D.
Archbishop of Manila

The auxiliary bishops and clergy of the Archdiocese of Manila; and bereaved brothers and sisters-in-law: Manuel and Tessie; Antonio and Paring and Pacifico; nephews and nieces, relatives and friends

deeply mourn the demise of 


REV. MSGR. JAIME MACEDA ZURBANO, JR.


who passed away on march 17, 2014 at the age of 64.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9