• Message of His Eminence Luis Antonio G. Cardunal Tagle, Archbishop of Manila for Independence Day

  Mga minamahal na kapatid at kababayan sa Arkidiyosesis ng Manila,

  Nagpapasalamat tayo sa Dios sa biyaya ng kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay bahagi ng ganap na buhay na dulot ni Jesus (Juan 10:10). Salamat din sa pagpupunyagi ng mga dakilang Pilipino at Pilipina na nagpamana sa atin ng kalayaan. Subalit nakalulungkot tanggapin na laganap pa rin ang pagkaalipin sa bisyo, droga, korupsyon, kapangyarihan, pera, luho at karahasan. Marami pa rin ang inaalipin ng kahirapan, pagkagutom, pagsasamantala, takot atpagpatay. Bukod sa pagkitil ng buhay ng Ilan nating kababayan sa ibang bansa tulad ni Henry Acorda na pinaslang sa Slovakia, marami ring pinapaslang sa ating bansa - Wala nang pinipili -sanggol, kabataan, magulang, lola, pulis, sundalo at pari. Ang pinakahuling biktima ay si Fr. Richmond Nilo ng Cabanatuan at sana’y hindi na masundan. Tumatangis tayo para sa kanila, sa kanilang pamilya at sambayanan. Humihingi tayo ng katarungan para sa kanila. Huwad ang kalayaan kapag pinaglalaruan ang katarungan. Inuulit po natin: Taliwas sa kalooban ng Dios ang pagyurak sa buhay. Hindi solusyon ang pagpatay sa mga problemang personal at panlipunan. 

  Sa diwa ng Salita ng Dios at turo ng Simbahan nananawagan po ako sa inyo:

  1. Bilang isang sambayanan, humingi tayo ng patawad sa Dios sa mga kasalanan laban sa buhay. Sabayan natin ng gawaing magbibigay buhay ang paghingi ng patawad: pagdamay sa naulila, pagbabahagi ng pagkain, pakikiisa sa Pondo ng Pinoy at Sanlakbay, paglahok sa Caritas, dialogo sa hindi Kristiyano o Katoliko at iba pang pagkakawanggawa. “Ipanalangin din ang mga umuusig, huwag silang isusumpa,” sabi ni San Pablo (Roma 12:14). Baka sa iyong pagsumpa sa kanila, matulad ka sa kanila at maging alipin nila. 

  2. Kapag ikaw ay itinutulak ng galit, inggit, yabang at paghihiganti upang manakit ng kapwa-tao, huwag kang susunod. Kapag ikaw ay inuutusan o binabayaran na manakit o pumatay ng kapwa-tao, huwag kang susunod. Huwag kang magpapaalipin. Ang Pilipinong tunay na malaya ay hindi nagsasamantala, naninira at nambubusabos ng kapwa. Pinalaya na tayo ni Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sabi ni San Pablo sa taga-Roma 8:2. Huwag na tayong magpaalipin muli sa mga hangarin at silakbo na umuuwi sa kamatayan, ayon kay Apostol Santiago 1:15.

  3. Tinatawagan natin ang mga mambabatas at tagapangalaga ng kaayusan at katahimikan: bakit po napakaraming baril o sandata na nagkalat? Baka kailangan suriin ang mga batas at patakaran hinggil sa paggawa, pagbebenta, pagbili at pagmamayari ng baril. Huwag nawang dumating ang araw na mas madali pang bumili ng baril kaysa bigas. 

  4. Ituloy po natin ang pagtunog ng kampana ng simbahan tuwing alas-8 ng gabi bilang pagalala at panalangin para sa mga namatay. Panawagan din ito sa mga pumatay na alalahanin ang kanilang ginawa at magbagong-buhay. Mag-alay po tayo ng misa ating mga parokya sa loob ng 9 na araw mula June 13 para sa mga pinaslang, lalo na sa mga pari dahil ngayon ay Year of the Clergy and Consecrated Persons.

  Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng Panginoon. Huwag tayong panghihinaan ng loob. 

  Kapiling natin si Maria, Ina ng mga Pilipino, sa tuwa, dalamhati at liwanag.

   

  +Luis Antonio G. Cardinal Tagle 

  Arsobispo ng Maynila

  11 June 2018

 • 2018 EASTER REFLECTIONS


  The women who brought spices to anoint the body of Jesus asked each other on their way to the tomb, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" (Mark 16:3). Their concern was justified because the stone that covered the tomb was large.

  The stone was meant to seal the tomb. But heavy as it was, the stone was a not sufficient barrier for the Pharisees and chief priests who had pushed for the death of Jesus. They asked Pilate to allow guards to be stationed at the tomb to ensure that no one would steal the corpse of Jesus, then claim that he was risen as he had promised. Pilate granted their plea. "So, they went and made the sepulcher secure, putting seals on the stone and mounting a guard." (Matthew 27:66). Those who plotted Jesus' death made sure that he remained dead, locked up in the place of the dead, with stone and armed soldiers to prevent his exit, whether dead or alive. They feared his promise to rise from the dead might come true. They were anxious that they themselves might start putting their faith in the one they had executed. The earthly powers of Jesus’ time assumed that a large stone and armed guards would guarantee the permanence of death. They were afraid of Jesus and his promise of rising from the dead. They put their trust in stone and guards.

  But Mary of Magdala and the other women were not afraid of Jesus. They wanted to see and anoint his body. Their concern was removing the stone so they could approach him. “Who will roll away the stone?” Do not worry Mary Magdalene, Mary mother of James, and Salome. God will do roll away the stone! No rock, no soldier can subdue God. Nothing can chain Jesus, the Author of Life to the cold walls of a tomb. The stone was rolled away, the guards were so shaken they looked like dead men (Matthew 28:4).

  Sisters and brothers, what stones have we placed to prevent the spread of true life, genuine love, invigorating humaneness, authentic caring, pure justice? The stones of sin, selfishness, greed, indifference, hatred, lust, idolatry keep people and societies in tombs. What stones have we positioned to seal the tombs of the victims of corruption, injustice, vices, slavery, trafficking, abuse, discrimination, prostitution, murder, and ecological neglect? Who will roll away the stones so that Life may come forth from the places of death and spread its sweet light? We have the answer: God will do it. The stones will crumble. The guards will fall flat. The Risen One will walk calmly to meet us. Let us go and meet Him. Behold, the Rock of our salvation!

  A blessed Easter to all of you!


  Luis Antonio G. Cardinal
  Archbishop of Manila Tagle

 • MESSAGE FOR THE 400TH YEAR CELEBRATION OF THE ARRIVAL OF THE IMAGE OF THE OUR LADY OF MOUNT CARMEL

   

 • MESSAGE ON THE DEATH OF FR. MARK VENTURA AND ON THE TOLLING OF CHURCH BELLS IN REMEMBRANCE OF THE DEAD

   

 • LABOR DAY MESSAGE

   

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer