Monday, 13 January 2020 01:10

Panalangin ng Kanyang Kabunyian Luis Antonio G. Cardinal Tagle sa pagsabog ng Bulkang Taal


Dios na makapangyarihan, muli kaming humaharap sa pagsubok dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal. Napakaliit namin upang harapin ang lakas ng bulkan. Subalit naniniwala kaming mapapahupa ng Iyong kamay ang bangis nito. Iligtas mo po kami sa kapahamakan, lalo na ang mga mahihirap, may karamdaman, mga bata at nakatatanda at nag-iisa

Paigitingin mo rin sa amin ang pagdadamayan, pagmamalasakit at pangangalaga sa kapwa at kalikasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Amen.

Maria, Ina ng Awa, ipanalangin mo kami. 

San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. 

San Jose, ipanalangin mo kami. 

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami 

San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer