HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
Panalangin kay Beato Pedro Calungsod

O Beato Calungsod
batang manlalakbay, mag-aaral, katekista,
misyonero, tapat na kaibigan, martir,
loob nami’y iyong pinalalakas
sa iyong katapatan sa panahon ng pag-uusig;
sa iyong tapang na ituro ang pananampalataya
sa gitna ng pagkamuhi;
at sa ngalan ng pag-ibig, dugo mo’y dumanak
alang-alang sa Mabuting Balita.

Angkinin mo an gaming alalahanin at agam-agam
(ilahad ang kahilingan)
at ipamagitan kami
sa harap ng luklukan ng Awa at Biyaya
upang sa aming pagkakamit ng tulong ng Langit 
ang Mabuting Balitay lakas loob naming
ipahayag at isabuhay dito sa daigdig.
Amen.