Thursday, 31 January 2019 02:04

PRAYER FOR THE VICTIMS OF THE JOLO CATHEDRAL BOMBING


Circular No. 2019-05
31 January 2019

TO: ALL PARISH PRIESTS, RECTORS, CHAPLAINS, AND SUPERIORS OF RELIGIOUS MEN AND WOMEN IN THE ARCHDIOCESE OF MANILA
RE: PRAYER FOR THE VICTIMS OF THE JOLO CATHEDRAL BOMBING

Dear Brother Priests, Bothers, and Sisters,

As an expression of our solidarity to the victims of the Jolo Cathedral bombing last Sunday, January 27, to those who are injured and those who died, their families, and the community of Jolo, may we ask that this intention be included in the Prayer of the faithful of our Masses, especially on Sunday, February 3, 2019.

(English)
We include in our prayers the victims of violence in the Jolo Cathedral bombing. For those who have died, we pray for their eternal repose. For those who have been hurt, lost their loved ones or lost their sense of security, we pray that they may find in the Lord steady comfort, solace, and lasting peace in their community. Let us pray to the Lord.


(Tagalog)
Isama natin sa ating mga panalangin ang mga biktima ng karahasan sa pagpapasabog sa Katedral ng Jolo. Sa mga sumakabilang buhay, matamo nawa nila ang walang hanggang kapayapaan. Sa mga nasaktan, namatayan, at pinamamayanihan ng takot, matagpuan nawa nila sa Panginoon ang kapanatagan, katiwasayan, at paghahari ng kapayapaan sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon.

Thank you very much. Let be one in praying for peace.

 

Sincerely yours in the Lord,

(Signed)
FR. REGINALD R. MALICDEM
Chancellor

 


 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer