Monday, 13 January 2020 16:13

Cardinal Tagle leads faithful to prayer for victims of Taal Volcano eruption


His Eminence Luis Antonio G. Cardinal offered a prayer for our brothers and sisters who were affected by the recent eruption of Taal Volcano.

The Cardinal particularly interceded in his prayer the safety of all the people, especially those in the province of Batangas that is affected the most by the eruption.

“Dios na makapangyarihan, muli kaming humaharap sa pagsubok dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal. Napakaliit namin upang harapin ang lakas ng bulkan. Subalit naniniwala kaming mapapahupa ng Iyong kamay ang bangis nito. Iligtas mo po kami sa kapahamakan, lalo na ang mga mahihirap, may karamdaman, mga bata at nakatatanda at nag-iisa,” Cardinal Tagle said in his prayer. 

His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle
File Photo - Eric Paul Guanlao / RCAM-AOC

The Cardinal also prayed for solidarity among the people especially during this time of hardship.

"Paigitingin mo rin sa amin ang pagdadamayan, pagmamalasakit at pangangalaga sa kapwa at kalikasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Amen," he said.

On January 12, Taal Volcano erupted for the first time since 1977. (Jheng M. Prado / RCAM-AOC)

 

Below is the full text of Cardinal Tagle’s Prayer 

Dios na makapangyarihan, muli kaming humaharap sa pagsubok dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal. Napakaliit namin upang harapin ang lakas ng bulkan. Subalit naniniwala kaming mapapahupa ng Iyong kamay ang bangis nito. Iligtas mo po kami sa kapahamakan, lalo na ang mga mahihirap, may karamdaman, mga bata at nakatatanda at nag-iisa

Paigitingin mo rin sa amin ang pagdadamayan, pagmamalasakit at pangangalaga sa kapwa at kalikasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Amen.

Maria, Ina ng Awa, ipanalangin mo kami. 

San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. 

San Jose, ipanalangin mo kami. 

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami 

San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer