Vicariate of Our Lady of Loreto

Most Holy Trinity Parish

Liturgical Services

Mass: Monday-Saturday 5:45am, 6:30am and 6:30pm

Wednesday 5:45am, and 5:30pm

5:00pm in honor for Mary Help of Christians

Sunday 5:00am, 6:15am, 7:30am, 8:45am and 10:00am 12:15pm,

3:30pm, 4:45pm, 6:00pm and 7:15pm

Funeral mass 1:30pm

Baptism: 11:00am Sunday (communal)

Saturday 11:30am (Special- 2-3day schedule before baptism)

Weddings: Tuesday-Saturday 8:00-10:00am and 2:00-4:00pm

Confessions: Monday-Saturday 6:00pm

Wednesday 5:00pm

Sick call: anytime

Free counseling: Sunday 2:00-5:00pm

Others: Funeral mass/ blessings

Renewal of Sacred Heart/Enthronement

House blessings

Mission & Vision

Mission

Ebanghelisasyon… pagpapahayag ng Mabuting Balita… dala ng mensahe ng paglaya at kaligtasan ng mga nananampalataya, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay tungo sa pag-angat ng Dangal ng Tao. Sa pagdiriwang ng Liturhiya, Katekesis at Panlipunang Apostolado na naka-ugnay sa kulturang Pilipino na may pagtatangi sa mga Dukha: tungo sa… pagbubuklod ng mga Pamilyang Kapitbahayan… maging Misyonerong Batayang Pamayanang Kristiyano sa pagpapalaganap ng Paghahari ng Diyos ng kalayaan, katarungan, kasaganaan, pag-ibig at kapayapaan sa diwa ng Hubileo at Ikatlong Milenyo.

Vision

Isang komunidad ng mga Alagad, na naka-ugat sa Banal na Santatlo. May pagkapantay-pantay ng dignidad at may pagkakaisa sa pagkakaiba, naglalakbay sa pagiging Simbahan ng mga Dukha sa diwa ng Hubileo, nagpapalaganap ng pangkabuuang kaunlarang pantao at intrgridad ng sanilikha sa mga natatag na Batayang Pamayanang Kristyano, tumutugon sa pang-araw-araw na kalagayan at ayon sa mga tanda ng panahon ng Ikatlong Milenyo.

Facebook

About Us

Our History

In the year 1884, Ayuntamineto de Ciudad de Manila permitted the construction of a new cemetery in the District of Sampaloc, Manila. Fr. Ramon Caviedas chose the vicinity in calm Barrio Balic-Balic highlands. There is no vacancy for burial sites in Sampaloc public cemetery where Fr. Caviedas served as the parish priest.

Love Offering & Support

094551-42713

Watch Us Live

Contact Us

Engage WIth Us

mhtp.parishoffice@gmail.com

[quform id="1" name="Contact Us"]