Nuestra Senora de Salvacion Parish

Vicariate of Our Lady of Loreto

Church Gallery

Love Offering

Live Stream Masses

Liturgical Services

Masses:  Monday-Friday 6:00om

Saturday 7:00am and 6:00pm

Sunday 7:00am, 8:15am, 9:30am, 5:00pm, 6:15pm and 7:30pm

Baptism: Sunday 10:30am (communal)

Confessions: by appointment

Weddings: by appointment

Devotions:  Mother of Perpetual Help Wednesday 5:30pm

Divine Mercy Thursday 5:30pm

Sacred Heart of Jesus 5:30pm

Other activities: El Shaddai fellowship Wednesday 7:00pm

Children’s Catechism Sunday 2:00pm-4:00pm

Funerals and blessings: by appointment

Our History

The Nuestra Senora de Salvacion (NSDS) Parish Church used to be a chapel of the NDC Compound. In this humble abode, a Mass was celebrated by a priest from Pope Pius XII, Don Bosco or the Sacred Heart Parish in Sta. Mesa, Manila on Sunday mornings, and the novena to Our Lady of Perpetual Help was said on Wednesdays.

 

Our Parish

Mission & Vision

Mission

Pagbubuo ng isang Sambayanang Kristyano na may kamalayan sa pagiging Simbahan na nagsasabuhay ng Salita ng Diyos tungo sa isang buhay na ganap.

Vision

Isang Sambayanang Kristyano na tumugon sa hamon ng panahon na nakaugat sa Kalooban ng Banal na Santatlo at nakaugnay sa Banal na Eukaristiya, kaisa ni Maria, Ina ng Kaligtasan.

 

Engage With Us

[quform id="1" name="Contact Us"]
39112186_2153222354709568_4770914298769702912_o
Play Video