Our Lady of Peñafrancia Parish

Vicariate of San Fernando de Dilao

Mission & Vision

Vision:

Isang pinagpanibagong sambayanan na naka-ugat kay Kristo at sa Mabuting Balita sama-samang naglalakbay sa Ama kasama si Maria bilang isang huwaran sa malamim na pananampalataya, nagkakaisang naninindigan sa paglilingkod, may tapat na pagmamahalan, matibay na pagkakapatiran, kababaang-loob at pagkamasunurin, tumutugon sa hamon ng panahon na pinalago sa patnubay ng Espiritu Santo.

Mission:

Pagtuklas, paglinang at pagpapa-unlad ng kakayahan at paglalaan ng panahon ukol sa pansarili, pampamilya at pangsambayanang pagpapahayag, pagpapalaganap ng Mabuting Balita.

Pagiging mabuting huwaran sa buhay-pananampalataya upang makaakit, makahikayat sa nakararami na makiisa at makisangkot sa pagpaplano ng buhay-simbahan.

Pagkilatis, pagkilala, pagsuri at pagtugon sa mga napapanahong pangangailangan, magtaguyod sa pangkabuuang buhay ng tao.

Visit Us

We're glad you came to join with us In our worship time today, We hope that you have felt God's love In a new, refreshing way For you're so welcomed in this place And we hope you'll come again, To join with us in fellowship And to make some special friends.

Liturgical Services


Masses:

Monday-Friday 6:30pm
Saturday 7:00am and 6:30pm
Sunday 6:00am, 9:00am, 8, 6:00pm and 7:30pm

Baptism

Sunday 11:00am (communal)

Individual Baptism by appointment

Weddings

By schedule

Confesion

30 minutes before and after the mass everyday

Novenas

Our Lady of Peñafrancia de Manila Monday 6:30pm

Mother of Perpetual Help Wednesday 6:30pm

Sacred Heart of Jesus Friday 6:30pm

Holy Hour

First Friday 5:30pm

Rosary

Daily at 5:30pm

Blessing & Counseling

By appointment at least 3 days before

Sick Call / Anointing

Anytime

Watch Us Live

Watch our Daily Live Masses and share to your family and friends

Love Offerings and Supports

Love Can Be A Natural Endowment, A Present, Or A Gift. If It Is Not Just A Donation, It Can Be A Divine Talent. Since Love Is A Silver Bullet, It Can Make The Unimaginable Possible Through The Power Of Its Inspiration.

The Church Galleries